Nhận cung cấp các loại

Nhận cung cấp các loại

Hiện tại bên công ty chúng tôi nhận cung cấp các loại hoa đẹp và đặc sắc khác biệt hoàn toàn với các loại hoa đã có trên thị trường

Hoa nhiều màu sắc , thời gian nở liên tục kéo dài 3-4tháng . Dây hoa có thể dài từ 80cm -1m

Có kèm theo cả dung dịch dinh dĩnh tưới cho cây và hướng dẫn cách căhm sóc

 

You are here Tin tức Nhận cung cấp các loại