TIỂU CẢNH NHÀ PHỐ

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔ HẢI

ĐỊA ĐIỂM : TRUNG TỰ - HÀ NỘI

PA 1 Trồng bụi chà là

PA2 : Trồng cây đào rừng

 


                                                                                                                 KTS CẢNH QUAN : VNLANDSCAPE

You are here Dự án TIỂU CẢNH NHÀ PHỐ